Što radi CeKaDe?

Udruga CeKaDe svoje je djelovanje usmjerila u tri pravca:

1. Zagovaranje i provedba održivog sustava doniranja hrane kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini;
2. Unapređenje sustava socijalne podrške marginaliziranim skupinama društva;
3. Uključivanju akademske zajednice u rješavanje problema nedostatnog doniranja i prekomjernog bacanja hrane, kao i uspostave održivog sustava za doniranje hrane

U periodu 2020.-2022. odredili smo sljedeća dva programska prioriteta:
(i) Društveno uključivanje kao komponentu održivosti zajednice pod kojim podrazumijevamo osnaživanje i društveno uključivanje socijalnog najugroženijih slojeva stanovništva, posebice djece koja žive u uvjetima siromaštva; društvenu senzibilizaciju o pitanjima njihovih prava; poticanje aktivne, solidarne participacije građana, odnosno pozitivnih društvenih promjena i promjena unutar sustava s obzirom na položaj djece koja žive u siromaštvu.
(ii) Okolišnu i ekonomsku održivost zajednice kroz povećanje doniranja hrane i sprečavanje bacanja hrane; izgradnju sustava za doniranje hrane u Republici Hrvatskoj; promjene u nacionalnim i međunarodnim politikama vezanima za sprečavanje bacanja hrane; senzibilizaciju i istraživanje o tom društvenom problemu; stvaranje održivih partnerstava s visokoobrazovnim i istraživačkim institucijama te lokalnim, nacionalnim i međunarodnim vlastima, organizacijama civilnoga društva te s poduzetnicima i građanskim inicijativama.


Navedeni programski prioriteti dio su misije, vizije i ciljeva udruge, te određuju programe i projekte kojima naša udruga ostvaruje značajne, pozitivne društvene promjene:

Program: ‘Moje mjesto pod suncem’

Razdoblje provedbe: 2015. – u tijeku

Provedba programa počela je 2015., uviđanjem potreba djece osnovnoškolskog uzrasta – korisnika usluga Socijalne samoposluge Kruh sv. Elizabete iz Rijeke, za omogućavanjem aktivnosti koji će ih osnažiti u daljnjem razvoju. Od 2016. program uključuje i djecu – korisnike usluga Centra za socijalnu skrb Rijeka u suradnji sa samim Centrom, te s osnovnim školama u Rijeci, čime je unutar godine dana Udruga uspjela uspostaviti međusektorsku suradnju s relevantnim akterima. Korisnici programa su djeca i obitelji koja žive u uvjetima urbanog siromaštva na području grada Rijeke, a kojima pružamo individualnu podršku u učenju i razvoju, psihosocijalnu podršku od strane kvalificiranih stručnjaka – socijalnih pedagoga i psihologa te im omogućavamo sudjelovanje u kulturnim i obrazovnim sadržajima koji bi im inače bili nedostupni, a koji su presudni za dječji razvoj.
U roku od 5 godina broj djece i obitelji korisnika povećao se za oko  50% te danas brojimo 50 djece osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga uzrasta, odnosno 32 obitelji koje žive u uvjetima siromaštva, a koje su korisnici našeg programa. Kroz program je ostvarena suradnja s poslovnim sektorom – primjerice, veliki lanci poput Konzuma i Dukata svakoga mjeseca opskrbljuju udrugu s hranom koju polaznici programa koriste za vrijeme radionica, dok Croatia osiguranje, uz mnoge druge privatne donatore, osigurava plaćanje mjesečnih pokaza za polaznike programa. Važno je spomenuti da je program ‘Moje mjesto pod suncem’ proglašen najboljim volonterskim programom u gradu Rijeci, za 2018., a nagradu su dodijelili Volonterski centar udruge Smart i Grad Rijeka. Također, ovo je jedini program na području Primorsko-goranske županije koji podržava djecu i obitelji koje žive u uvjetima urbanog siromaštva. Program se isprva provodio u partnerstvu Udruga CeKaDe i Šarolija, dok ga od 2018. samostalno vodi Udruga CeKaDe.
Dok se u početku oslanjao na donacije zaklada i donacije državnih tijela, od 2018. razvijamo novi poslovni model koji je u okvirima civilnoga društva, ali i poslovnog sektora u RH, vrlo inovativan – primjerice, poslovni subjekt izdvaja 2 kn od određenog jela iz svojega restorana, što pritom komunicira u svojim jelovnicima i pločicom na ulazu u restoran, a tako prikupljeni novac prenosi a račun organizacije kao donaciju. Upravo taj poslovni model sačinjava 20% financiranja ukupno od 2019., te je postao značajnim izvorom sredstava tijekom 2019. i 2020. godine.

Program ‘Mreža hrane’

Razdoblje provedbe: 2015. – u tijeku

Program ‘Mreža hrane’ provodi se od 2015. te je u okviru njega stvorena platforma organizacija civilnoga društva, kroz projekt financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u 2016. Platforma je nastala nakon što su članovi udruge pokrenuli nacionalnu inicijativu ‘Oslobodimo doniranje hrane PDV-a’ koja je sa svojim radom započela u veljači 2015., a doniranje hrane je oslobođeno PDV-a u prosincu iste godine. Trenutno se kroz program, a u suradnji s europarlamentarkom Biljanom Borzan,  provodi projekt ‘Najdonator’ – godišnja nagrada najvećim donatorima hrane u Hrvatskoj. Kao rezultat zagovaračkih aktivnosti članova udruge u Mreži hrane, u listopadu 2018. Udruga je od strane Ministarstva poljoprivrede zadužena za implementaciju IT sustava za doniranje hrane u Republici Hrvatskoj. Ova implementacija započela je provedbom projekta ‘Unapređenje povezanosti i komunikacije donatora i posrednika u lancu doniranja hrane’, financiranog od strane Ministarstva poljoprivrede.
IT sustav za doniranje hrane je online aplikacija Ministarstva poljoprivrede koja u realnom vremenu povezuje donatore i posrednike u lancu doniranja hrane. Implementacija tog sustava se odvija kroz dvije faze:
1.         Unapređenje povezanosti i komunikacije donatora i posrednika u lancu doniranja hrane (listopad 2018. – prosinac 2021.)
2.         Usluga centralnog upravljanja u IT sustavu za doniranje hrane (siječanj – prosinac 2021.)
Udruga CeKaDe je niz godina zagovarala izradu i stvaranje virtualne banke hrane, koja je preduvjet za osnivanje nacionalne Banke hrane. Njezina je osnovna svrha povezati donatore i posrednike u lancu doniranja hrane te rasteretiti donatore traženja pouzdanih posrednika koji bi određenu donaciju mogli primiti i na vrijeme podijeliti svojim korisnicima.
Također, Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo je prijedlog Mreže hrane o nužnim koracima za uspostavu banke hrane u RH, u potpunosti ga uvrstivši u Nacionalni plan za sprečavanje otpada od hrane u razdoblju do 2023. Uz to, Ministarstvo poljoprivrede je 2019. objavilo Vodič o doniranju hrane, gdje je u uvodniku ministrice Marije Vučković navedeno kako je sljedeći korak uspostava središnjeg koordinacijskog tijela, tj. Banke hrane, što je izravna posljedica naših zagovaračkih aktivnosti.
Od sredine lipnja 2019. u  sklopu programa ‘Mreža hrane’ provodi se projekt ‘FranCro – The Food Waste Network’ kojeg financira Francuska ambasada u Hrvatskoj, s ciljem razmjene iskustava u području sprečavanja nastanka otpada od hrane između Hrvatske i Francuske. Također, neki od članova naše Udruge su ujedno i članovi Povjerenstva Ministarstva poljoprivrede za izradu Nacionalnog plana za sprečavanje  otpada od hrane, a 2015. su bili članovi Povjerenstva za donošenje Pravilnika o doniranju hrane, koji je usvojen krajem 2015. te je postao podlogom za oslobađanje doniranja hrane od PDV-a.

U sklopu ovoga programa udruge, udruga je 2018. je provodila projekt društveno korisnog učenja ‘Hrana i zajednica’, u vrijednosti od 1.084.435,42 kn, ocijenjen maksimalnim brojem bodova 100/100 financiran sredstvima iz Europskog Socijalnog Fonda koji je uspješno dovršen koncem 2019. Projekt je rezultirao mnoštvom resursa, ponajviše studentskim radovima, o problemu bacanja i izazovima doniranja hrane, u projekt se uključilo više od 100 studenata i 15 profesora sa Ekonomskog i Filozofskog fakulteta u Rijeci.