Izložba plakata s porukama na Korzu

🌐 Učenici Prve riječke hrvatske gimnazije bave se temom solidarnosti i tolerancije u sklopu projekta p.s. Pokreni solidarnost koji vodi Centar za mirovne studije. U sklopu projekta su zajedno s djecom iz programa Moje mjesto pod suncem izradili plakate s porukama.

Plakati izloženi na Korzu nastali su i kao reakcija učenika na izložbu »Tolerancija« autora Mirka Ilića, a cilj izložbe i svih aktivnosti jest potaknuti građane da promišljaju o društvu u kojem žive i djeluju solidarno kako bi svi živjeli u boljem svijetu.

Znanstveno istraživanje o urbanom siromaštvu na području grada Rijeke i Gospića

CeKaDe je počeo sa provedbom znanstvenog istraživanja o urbanom siromaštvu na području grada Rijeke i Gospića. Istraživanje se provodi u sklopu projekta „Moje mjesto pod suncem“ financiranog od strane “Fonda za Aktivno Građanstvo” u čijoj provedbi sudjeluje Ekonomski Institut Zagreb. Predviđeno je da ćemo istraživanjem obuhvatiti 140 obitelji koje žive u uvjetima siromaštva.

Ovim putem pozivamo sve obitelji koje žive u uvjetima siromaštva na području grada Rijeke i Gospića da sudjeluju i daju svoj doprinos ovom istraživanju, budući da će ovo istraživanje biti podloga za donošenje Akcijskog plana za borbu protiv urbanog siromaštva na području grada Rijeke.

Možete nam se obratiti putem Facebook stranice ili na broj telefona: 051/550-232

PROJEKT „MI – JUČER, DANAS, SUTRA“

Nositelj projekta: Udruga mladih i Alumni FET Pula

Partneri: na projektu surađuju četrnaest organizacija iz različitih područja:

  • Organizacije civilnog društva (OCD): Udruga ZUM, Udruga za mlade Maro i Baro, Udruga (na)gluhih osoba „VIDEATUR“, Udruga „Studio B“, Udruga „Centar za kulturu dijaloga“, Volonterski centar Osijek, Mreža udruga Zagor
  • Visokoobrazovne institucije: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište u Rijeci – Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku – Ekonomski fakultet, Ekonomski fakultet u Splitu
  • Jedinice lokalne (regionalne) samouprave: Grad Pula-Pola, Istarska županija

Cilj: Razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između OCD-a, JL(R)S-a te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja, sprječavanjem daljnjeg iseljavanja i nezaposlenosti, tako što će se provesti znanstvena istraživanja i strukturirani dijalozi, kao temelj za izradu javnih politika, koje bi služile za donošenje novih reformi i mjera u RH.

Opis projekta: Projekt „MI (migracijski izazovi) – jučer, danas, sutra“ nastao je kao rezultat potrebe za promjenama na području nedovoljnog kapaciteta organizacija civilnog društva i iseljavanja mlađe populacije iz RH prema zemljama EU-a. Prema provedenim istraživanjima, nužno je poticati i osnažiti kapacitete građanskih inicijativa i organizacija civilnog društva, koje djeluju u lokalnim zajednicama za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima. Posljednjih godina svjedoci smo porasta građanskih akcija kroz prosvjede i potpisivanje različitih referenduma i peticija, što predstavlja buđenje građanske svijesti o mogućnostima usmjeravanju društva ka nužnim promjenama te kao podloga za daljnje unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u RH, što je jedan od glavnih ciljeva projekta Udruge.

Hrvatsko društvo, nažalost, posljednjih godina prolazi kroz svojevrsnu krizu identiteta, gdje su stupovi društva uzdrmani, a začarani krug prevaljuje se na hrvatsko gospodarstvo, koje je povrh svega opterećeno prevelikim oslanjanjem gospodarstva na tercijarni sektor, uz propadanje sekundarnog sektora uzrokovanog neprikladnim javnim politikama. 

Posljedica je nezadovoljstvo društva u cjelini, međutim, najveći utjecaj lošeg socio-ekonomskog stanja u državi osjećaju mladi, koji izlaz iz naoko bezizlazne situacije u društvu pronalaze u emigraciji u druge, uređenije zemlje, ponajviše zemlje srednje i zapadne Europe. Gubljenjem prijelaznih odredbi o useljavanju radne snage, posebice za najpopularnije zemlje odredišta (Njemačka, Austrija), pokrenuo se uznemirujući trend iseljavanja mlađe populacije iz RH. Gubljenjem mladog radno sposobnog stanovništva, brzinom koja je trenutačno prisutna i pozitivnom percepcijom prema iseljavanju koje egzistira u mentalitetu hrvatske mladeži, dugoročno će uzrokovati enormno opterećenje na hrvatsko gospodarstvo, državni proračun i društvo u cjelini, kroz posljedice koje su nesagledive. 

Tijekom trajanja projekta organizirat će se mnogobrojne radionice, debate/panel rasprave u svrhu uključivanja šire javnosti na projekt, uz mogućnost snažnijeg uključivanja na projekt kroz volontiranja za sve zainteresirane. Otvaranje web platforme i korištenje modernih alata za donošenje odluka, kao i druge aktivnosti i rezultati projekta, bit će javno dostupni i služit će kao podloga za daljnji napredak u rješavanju problema negativnih trendova u migraciji i razini zaposlenosti u RH.

Znanstvenim istraživanjima definirat će se područja u kojima su utvrđene potrebne društvene promjene nužne za rješavanje navedenih problema. Kroz interdisciplinarnu suradnju organizacija civilnog društva, visokoobrazovnih znanstvenih institucija i jedinica lokalne (regionalne) samouprave, kreirat će se šest dokumenata, koji će sadržavati smjernice javnih politika iz područja za koje se kroz projekt odredilo kao ključnima za rješavanje problema emigracije mlađe populacije u RH. Smjernice javnih politika bit će upućene Vladi RH kako bi se doprinijelo pokretanje reformi i donošenja novih mjera u svrhu suzbijanja negativnih trendova migracija i zaposlenosti stanovništva.

Ukupna vrijednost projekta: 3.562.367,03 HRK, financiran u cijelosti putem bespovratnih sredstava. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Razdoblje provedbe: 30.10.2020. – 30.10.2023.

Lokacija: Republika Hrvatska

Dobro došli na novu web stranicu udruge CeKaDe!

Dragi prijatelji, posjetitelji, suradnici,

sa velikim zadovoljstvom objavljujemo početak nove web stranice naše Udruge.

Od sada na stranici možete pratiti naša događanja, novosti, najave događanja, vijesti iz domena kojima se bavimo.

Kreirali smo ovu web stranicu jer se nadamo kako ćemo uspjeti prikazati što sve civilni sektor može napraviti kada postoje entuzijastični ljudi koji rade u njemu. Sastavni dio ove web stranice su i naše druge dvije stranice koje se detaljno bave našim programima, http://doniranjehrane.org i http://mojemjestopodsuncem.com.

Web stranica će se  konstantno nadopunjavati i unapređivati. Osnovna zadaća  web stranice je da se na jednom mjestu objedine i prikažu sve relevantne informacije o našoj organizaciji.

Već sada klikanjem možete otkriti problematiku kojom se bavimo u Udruzi, o radu Udruge CeKaDe kroz 7 godina postojanja, o programima koje vodimo, o viziji, misiji te ciljevima udruge, a možete se i priključiti našem volonterskom timu.

Svakako se nadamo da ćete pronaći odgovore na pitanja koje vas zanimaju ili barem naučiti nešto novo, a ukoliko budete imali pitanja svakako nas kontaktirajte putem kontakt obrasca. 

Dobrodošli i uživajte!