Misija, vizija, ciljevi

VIZIJA

Društvo dostojanstva i solidarnosti.

MISIJA

Kako bi razvili socijalno propusnije i uključivije društvo na svim razinama, a posebno u odnosu prema osobama u riziku od siromaštva, CeKaDe potiče pozitivne društvene promjene usmjerene k održivom razvoju s fokusom na sprečavanje bacanja hrane.

Istražujemo, osmišljavamo, zagovaramo i provodimo aktivnosti putem jačanja dijaloga u društvu, povećanja socijalne uključenosti marginaliziranih skupina, posebno djece, te osnaživanja građana i građanki za aktivno, odgovorno i solidarno djelovanje na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

CILJEVI

Jačanje osobnih i profesionalnih kapaciteta socijalnog najugroženijih slojeva stanovništva, posebno djece te njihovo uključivanje u društvo;

Osmišljavanje i provedba održivih i učinkovitih modela doniranja hrane na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini;

Osmišljavanje i provedba načina sprečavanja bacanja hrane „od polja do stola“;

Zagovaranje prava najugroženijih skupina stanovništva pred institucijama lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela vlasti;

Poticanje i razvijanje svijesti (djece) i mladih o uzrocima i načinima rješavanja socijalne isključenosti najranjivnijih skupina društva;

Promicanje dijaloga teoloških i vjerskih pitanja i različitih akademskih disciplina, kao i s različitim javnim djelatnicima i društvenim organizacijama.